22
Paź.

Poranna grupa ćwiczeniowo-terapeutyczna w nurcie Life Force

 

 

Zapraszam do udziału w grupie ćwiczeniowo-terapeutycznej w nurcie „Accessing your Life Force”.

Więcej o tej dyscyplinie terapeutycznej można dowiedzieć się na stronie: www.lifeforce.pl

„Accessing Your Life Force” stworzona przez Bena Shapiro to metoda pracy terapeutycznej która wyrosła z Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Proponowane ćwiczenia mają fizyczno-energetyczny charakter (jak w bioenergetyce), jednak ogromnie ważne jest też rozumienie tego, co w związku z nimi przeżywamy, po, to by móc świadomie korzystać z nich na co dzień.

Ćwiczenia często mają zabawowy charakter i ich ogólnym celem jest odzyskiwanie dostępu do naszego Dziecka Naturalnego (siła życiowa) i do naszego Dorosłego (świadomość, rozumienie siebie).

Celem grupy jest:

  • nauka ćwiczeń, tak, by móc korzystać z nich „w domu”
  • nawiązanie lepszego kontaktu z własnym Dzieckiem Naturalnym (siła życiowa), po to, by mieć więcej energii
  • nawiązanie lepszego kontaktu z własnym Dorosłym, po to, by lepiej rozumieć co się z nami dzieje i lepiej „zarządzać” swoją energią życiową.
  • połączenie Dziecka Naturalnego z Dorosłym, by uciszać obrony, które odbierają nam energię i sprawiają, że nieświadomie robimy rzeczy utrudniające nam realizacje własnych celów
  • innymi słowy, ćwiczenia mają na celu przejąć ster własnego życia we własne ręce oraz
  • odzyskać dostęp do energii agresywnej, po to, by móc łatwiej: otwierać się, sięgać, brać i zatrzymywać dla siebie (czyli robić to, co jest podstawową ekspresją każdego żywego organizmu).

Grupa będzie spotykała się we wtorki (co dwa tygodnie) w godz. 9.00-12.00 w Ośrodku Ciało i Dialog.

Grupa jest obecnie w trakcie formowania się (ruszy, gdy zbierze się 8 osób).

Prowadzenie: Karolina Rajewska-Rynkowska (terapeutka Life Force w procesie szkolenia u Dr Bena Shapiro, twórcy Life Force)

Wielkość grupy: 8 osób

Koszt pojedynczego spotkania: 150 zł.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

Karolina Rajewska-Rynkowska, tel. 691 029 400, karolinarynkowska@gmail.com