Psychoterapia grupowa

Psychoterapeutyczna praca w grupie ma formę regularnych spotkań. Daje klientowi możliwość pracy nad głębokimi osobistymi problemami

Praca grupowa działa jak soczewka, poprzez którą klient może dostrzec i zrozumieć swoje wzorce funkcjonowania w grupie, komunikowania się oraz budowania relacji z innymi ludźmi. Poprzez obszar własnej refleksyjności oraz interakcje z innymi uczestnikami i osobami prowadzącymi ma szansę dostrzec te mechanizmy – sposoby myślenia, przeżywania i reagowania, które utrudniają mu satysfakcjonujące realizowanie siebie w kontaktach z ludźmi.

Odbywa się z ustaloną regularnością i ma charakter grupy zamkniętej.

Cena: ustalana na etapie organizowania grupy.