Psychoterapia pary

Psychoterapia pary skierowana jest do osób, które znajdują się w kryzysie partnerskim, poszukują dróg do odnalezienia harmonii i satysfakcji w związku lub zmagają się z kryzysem rodzinnym, który rzutuje na ich relację.

Daje możliwość nowego spojrzenia na siebie i swój związek. Pomaga przyjrzeć się, co każdy z partnerów wnosi do związku oraz jakie wzorce wzajemnych relacji są źródłem konfliktów lub braku zadowolenia. Terapeuta pomaga parze zrozumieć istotę kryzysu, w jakim się znalazła i przebudować te obszary w relacji, które wymagają zmiany.

Skierowana jest także do osób, które znajdują się w kryzysie rozstaniowym i poszukują dróg wiodących do najmniej bolesnego rozwiązania ich sytuacji życiowej, w warunkach wzajemnego wsparcia i szacunku.

Psychoterapia pary ma formę regularnych spotkań psychoterapeuty z parą.